Kategori: türk tabipler birliği

Aile hekimleri iş güvenceleri olmaksızın tek taraflı sözleşme ile çalıştırılıyor ve her geçen gün yeni bir arkadaşımızın sözleşmesi askıya alınıyor…

Hekimlerden barış mektubu: Ukrayna’da devam eden savaş ve çatışma ortamı bir an evvel son bulmalıdır. Hekimlerden Barış Mektubu. TTB, Dünya…