Sağlık Raporlarında Bürokrasiyi Azaltan Yönerge

Sağlık Bakanlığı, sağlık raporlarında yaşanan bürokrasiyi ve karışıklıkları giderebilmek amacıyla bir yönerge yayınladı. Çalışma hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, “Sağlık raporlarında bürokrasiyi azaltmak, süreçleri kolaylaştırmak ve kurumsal farklılıkları gideribilmek için hazırladığımız Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge yürürlüğe girdi. Yapılan bu düzenlemenin herkese kolaylık sağlamasını temenni ediyorum” dedi.
TEK HEKİM RAPORU 1 YIL GEÇERLİ OLACAK, E-DEVLET ÜZERİNDEN İNDİRİLEBİLECEK
Bakan Koca yönergedeki değişiklikleri, sosyal medya hesabından ayrıntılarıyla duyurdu, “Yönerge ile sporcu lisansı dışında, sosyal aktivite amaçlı rapor alınmasının gerekli olmadığı karara bağlandı. Aile hekimlerinden alınacak tek hekim raporlarında, alınma amacına özel ifadlerin yazılmasına son verildi. Bundan böyle bu raporlara sadece belirlenebilen tıbbi durum yazılacak. Kişinin sağlık durumunda bir değişiklik olmadığı sürece, tek hekim raporları 1 yıl süreyle geçerli olacak ve e-devlet üzerinden indirilebilecek. Öte yandan e-rapor şeklinde tanzim edilebilen raporlarda fotoğraf bulunması zorunluluğu kaldırıldı ve beraberindeki beyan formlarının e-devlet üzerinden doldurulabilmesi sağlandı”
ASKERİ PERSONEL RAPOR FORMATLARI MEVZUATLARA UYGUN HALE GETİRİLDİ
“Sağlık mazereti nedeniyle verilecek istirihat raporlarının verilme ve işyerine ibraz usülleri açıkça belirtildi. Bu sayede sağlık kuruluşları ve işyerlerinin farklı uygulamaları ve talepleri engellendi. Askeri personel ve öğrencilerin sağlık rapor formatları, ilgili komutanlıkların mevzuatlarına uygun hale getirilerek standardize edildi”
ÖZEL RAPOR VERMEYE YETKİLİ HASTANE LİSTELERİ GÜNCEL OLACAK
“Yeni yönerge ile getirdiğimiz bir diğer önemli kolaylık, özel raporlar vermeye yetkili hastanelerin ek liste olarak yayınlanması uygulamasına son vermek oldu. Bunun yerine yetkili hastanelerin listesi, güncel haliyle ve her an ulaşılabilecek şekilde internet sitemizde yayında tutulacak. Aksi belirtilmekdikçe sağlık kurullarının düzenlediği raporların geçerlilik süresi 2 yıl olarak tespit edildi”
HAKEM HASTANE PROSEDÜRLERİ YENİDEN TARİF EDİLDİ
“Ayrıca tüm raporlarda itiraz yöntemleri belirlendi ve farklı uygulamalar sonucu süreçlerin uzaması ve vatandaşlarımızın gereksiz iş ve zaman kaybına uğramaları engellendi. Hakem hastane prosedürleri tarif edilerek itirazların hızla sonuçlandırılması imkanı getirildi” (BSHA)