Sağlık Çalışanlarının İzinlerindeki Yasaklar Kaldırıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından yeni bir yazı yayınlanarak sağlık çalışanlarının izinlerindeki yasaklar kaldırıldı.

Yayınlanan yazıya göre;
• Yıllık izinler kamu hizmetini aksatmayacak şekilde kurum yöneticilerince değerlendirilerek personele kullandırılacaktır.
• Ücretsiz izin talepleri kamu sağlık hizmetini aksatmayacak şekilde kullandırılacaktır.
• Şua izinleri kurum amirlerinin uygun görecekleri zaman diliminde kullandırılacaktır.
• Emeklilik talebinde bulunan personelin talepleri karşılanacaktır.
• Sağlık tesislerinde görevli iken başka bir kama kurumuna ataması yapılan personelin ayrılışına izin verilmeyecek ve muvafakat talepleri yine karşılanmayacaktır.
Sadece özel ve vakıf da dahil olmak üzere üniversitelerin öğretim üyesi kadrosuna atanacaklara ve kamu kurum ve kuruluşlarında yönetici kadrolarına ataması yapılacaklara izin verilecektir. (BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)