Kategori: Covid-19

Halk Sağlığı Uzmanı ve Pandemi Çalışma Grubu üyesi Prof. Dr. Tayyar Şaşmaz, pandemi şartlarında yeterli önlemler ve altyapı sağlanmadan başlanılan…

Türk Toraks Derneği, okullarda COVID-19 pandemisi ile ilgili alınması gereken önlemleri açıkladı. COVID-19 pandemisi çocukların eğitimlerinde dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi…

Türk Tabipleri Birliği (TTB), COVID-19 pandemisinde geride bırakılan 18 ayın genel bir değerlendirmesini yapmak ve gelinen aşamayı ana hatlarıyla kamuoyuyla…