Yazar: Togan Demircan

Yıllardır sağlık çalışanlarına her 14 Mart Tıp Bayramı öncesi müjdeler verildi. Mali ve sosyal haklarına yönelik düzenlemeler yapılacağına yönelik ifadelerde bulunuldu. Özellikle yetkili sendika tarafından ümit verildi, hüsran biçtirildi. Covid-19 döneminde illiyet bağı şartı nedeniyle meslek hastalığı tanımlaması yapılamadığı ve buna bağlı hak kayıpları yaşandığı için, görevi başında vefat eden sağlık çalışanları Şehit statüsünde değerlendirilmediği, sağlıkta şiddet olayları son bulmadığı, iş yükü artırıldığı, kalitesiz yemek hizmeti verildiği, adaletsiz performans yönetmeliğine ek olarak adaletsiz taban ek ödeme ve teşvik ek ödeme sistemine geçildiği, iş sağlığı güvenliği yasasına uyulmadığı, liyakat aranmadığı, mobbing uygulamalarına son verilmediği, emekliliğe yansıyan tek sistem maaş ödemesine geçilmediği, …

Daha Fazla