Yazar: Hüseyin Keskin

Günde binlerce insanın geçtiği Alsancak’taki İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası bahçe duvarı yan yattı. Bilim ve Sağlık Haber Ajansı’na konuşan vatandaşlar, “Buraya çok sayıda dershane öğrencisi ve çocuklu anneler geliyor. Duvarın her an yıkılacağı korkusunu yaşıyoruz, Konak Belediyesi; sadece bir uyarı yazısı yazıp, çit çekmiş. Bu duvarın yıkılmayacağının hiçbir garantisi yok, İzmir İl Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve Konak Belediye Başkanı Sayın Abdülbatur’dan çözüm bekliyoruz.” Dedi. Ek hizmet binasındaki yetkililer, İdari ve Mali İşler Dairesi Müdürünün yerinde olmadığını ve pazartesiden önce açıklama alamayacağımızı açıkça belirttiler. Ek Hizmet Binası’nda Yamuk Duvar Korkusu T.C. Sağlık Bakanlığı S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları…

Daha Fazla

Araştırmaya göre hamileliğin ileri dönemlerinde Covid hastalığına yakalanmak erken doğum riskini arttırıyor. İsrail’deki Maccabi Sağlık ve Bakım Hizmetlerinin Araştırma ve İnovasyon Merkezi önemli bir çalışmaya imza attı. Bilim adamları ileri hamilelik döneminde olan kadınların maske takmasını ve sosyal mesafeye dikkat etmesini öneriyor. Ama 29 haftadan öncesindeki enfeksiyon, erken doğum riski bulundurmuyor. Hamileliğin son üç aylık döneminde Covid-19’a yakalanan kadınlar normal oranlara nazaran üç kata yakın bir oranda erken doğum yapıyor. Araştırmalara göre 34 haftalık hamilelikte bu oran yedi kata kadar çıkabiliyor. Araştıranlar son üç aylık dönemde artan bu riskler nedeniyle kadınların enfeksiyondan kaçınması adına maske takmasını ve sosyal mesafeye uymasını tavsiye ediyor. Araştırmalar,…

Daha Fazla

Üniversite Öğrencilerinin Jinekolojik Kanser Farkındalıklar. Türk Tabipler Birliği Sürekli Tıp Dergisi, önemli bir çalışma yayınladı. Araştırmada, “Üniversite öğrenim gören öğrencilerin jinekolojik kanser farkındalıklarının; orta düzeyin üstünde olduğu” bildirildi. Jinekolojik Kanser Tam Olarak Nedir? Jinekolojik kanserler; serviks, endometrium, over, vulva, vajina, fallop tüpü kanserleri ve koriokarsinomlarıdır. Bunlardan; serviks, endometrium ve over kanserleri, daha sık görülen ve kansere bağlı mortalite ve morbiditede önemli yeri olan kanser türleridir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2018 verilerine göre tüm kanser türleri içinde; serviks kanseri dört, uterus kanseri altı, over kanseri ise sekizinci sırada yer almakta ve mortalite oranlarının benzer olduğu belirtilmektedir. Ülkemizde ise benzer şekilde; uterus…

Daha Fazla

Covid Açık Havada Maskesiz Bulaşır Mı ? Doç.Dr. Berna Kömürcüdoğlu, yeni varyantların açık havada da bulaşabildiğini, pazar yeri gibi kalabalık alanlarda ve toplu taşımalarda mutlaka maske kullanılması gerektiğini söyledi. Korona Bitmedi ! Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Enfeksiyon Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu, önemli uyarılarda bulundu. Salgının 2,5. Yılına girerken korona hala daha bizi şaşırtmaya devam ediyor. Yeni varyantlarla hastalığın hafifleyeceği endemik bir hal alacağı ve yaz mevsiminin başında vaka sayılarındaki hızla azalma ile beraber, artık korona sorununun kalmadığı algısı bütün dünyaya hakim oldu. Hepimizin bildiği gibi ülkemizde ve dünyada da hem önlemler, maske, mesafe büyük ölçüde kaldırıldı ve…

Daha Fazla

Aile Hekimleri Yaşlı İhmali – İstismarı Araştırması. “Hekimlerin Yaşlı İhmal ve İstismarı Konusundaki Farkındalığına Yönelik Kısa Bir Değerlendirme” isimli araştırma Türk Tabipler Birliği Sürekli Tıp Dergisi’nde (STED) yayınlandı. Aile Hekimlerinin katılımıyla yapılan araştırmanın sonuç bölümünde, “Hekimlerin mümkün olduğu kadar, hastalarını kapsamlı olarak değerlendirmeleri gerekiyor” vurgusu yapıldı. Araştırmanın amacının anlatıldığı bölümde, “Birinci basamakta ayaktan koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini sunan aile hekimleri yaşlı ihmal ve/veya istismarı açısından özel bir yere sahiptir. Bu araştırmada, birinci basamakta hizmet sunan aile hekimlerinin yaşlı ihmali ve/veya istismarı konusundaki farkındalıklarının saptanması amaçlanmış olup veriler araştırmacılar tarafından çevrimiçi olarak hazırlanmış çevrimiçi veri toplama formu aracılığıyla toplanmıştır” ifadelerine yer…

Daha Fazla

Cezaevi Muaynelerinde Kelepçe Takılmasın ! Türk Tabipleri Birliği (TTB) İnsan Hakları Kolu, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), İnsan Hakları Derneği (İHD), Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) ve Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), cezaevlerindeki yaşam ve sağlık hakkı ihlalleri ile ölüm orucu eylemindeki Sibel Balaç ve Gökhan Yıldırım’ın sağlık durumlarına ilişkin 3 Ağustos 2022 günü TTB’de bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında söz alan TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı, cezaevlerinde uzun zamandır sağlık sorunları yaşandığını, ilaveten adil yargılanma ihlallerinin arttığını fakat Adalet Bakanlığı’nın bu sorunlara kulak tıkadığını söyledi. Cezaevi muayenelerinde kelepçe takılmasına…

Daha Fazla

Sağlık-Sen’in 6. Dönem Toplu Sözleşme kazanımı olan idari izin günlerinde görev yapan sağlık çalışanlarına nöbet izni ya da nöbet ücreti verilmesi hususu Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün görüş yazısıyla tartışma konusu olmaktan çıktı. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden konu hakkında görüş yazısı istedi. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü gönderdiği görüş yazısında, “Dinî bayram nedeniyle idari izin verilen 13 Temmuz 2022 Çarşamba ve 14 Temmuz 2022 Perşembe günlerinin haftalık/aylık çalışılması gereken süre içerisinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, kapsadığı yıllar ile sınırlı olmak üzere yürürlükte olan anılan Toplu Sözleşmenin 44 üncü maddesi çerçevesinde, dinî bayram tatili sebebiyle idari izin günleri…

Daha Fazla

Kanser Hastaları Ücretsiz Tedavi Hakkında Flaş İddia ! Türk Tabipler Birliği özel hastanelerde kanser hastalarından ücret alındığını, ücret ödemeyenlere çok ileri tarihe randevu verildiğini öne sürdü.  Sağlık hizmetlerinin herkes için eşit, nitelikli, parasız ve ulaşılabilir olmasını savunan Türk Tabipleri Birliği (TTB), bazı özel sağlık kurum ve kuruluşlarında kanser tedavileri için ilave ücret alındığına ve ücret ödemeyen hastalara çok ileri tarihlerde randevu verildiğine dair bildirimler üzerine Sağlık Bakanlığı’na ve tabip odalarına bir yazı gönderdi. Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’ne göre hastalardan kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri) ile bu işlemlere ilişkin sunulan sağlık hizmetlerinden ilave ücret alınamayacağının hatırlatıldığı yazıda, bu tedavilerin…

Daha Fazla

KPSS Sınav İptali…Türk Eğitim Sen Genel Başkan Talip Geylan, Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumu ile ilgili bir yayınevinin deneme sınavlarında sorduğu soruların ve şıklarının benzer olduğuna yönelik iddialar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Tüm İddialar Şeffaf Bir Şekilde Ortaya Konmalı KPSS iddialarına dair Devlet Denetleme Kurulu’nun inceleme başlatmasının kıymetli bir adım olduğunu kaydeden Genel Başkan, iddiaların tüm boyutlarıyla tetkik edilmesi, aydınlatılması ve şeffaf şekilde ortaya konulması gerektiğini söyledi.  Gençlerimizin umut ve hayalleriyle kimsenin oynamaması gerektiğine de dikkat çeken Geylan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “KPSS iddialarına dair Devlet Denetleme Kurulu’nun inceleme başlatması kıymetli bir adımdır. İddialar…

Daha Fazla

Meslek Eğitimcileri Usta Öğreticiler Federasyonu  ve Mersin Usta Öğreticiler Derneğinden ortak Basın Açıklaması Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları yönetmeliğinin 4. Maddesindeki tanıma göre halk eğitimi; “Örgün eğitim sistemine hiç girmemiş ya da herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademelerden çıkmış bireylere gerekli bilgi, beceri ve davranışları kazandırmak için örgün eğitimin yanında veya dışında onların; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelerini sağlayıcı nitelikte, çeşitli süre ve düzeylerde hayat boyu yapılan eğitim-öğretim-üretim rehberlik ve uygulama faaliyetlerinin tümüdür”. Genel başlıklar altında; Okuma-yazma öğretmek, Ulusal bütünleşmeye yönelik herkesin düşüncesini, kişiliğini ve yeteneklerini geliştirici biçimde eğitim çalışmaları yapmak; Ulusal ve…

Daha Fazla