Adrese Teslim Kadro Açıklaması

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü, “Adrese Teslim Kadro* haberleri hakkında açıklama yaptı.   

Yapılan açıklamada, “Bazı medya organlarında yer alan ve “adrese teslim kadro” ilanına çıkıldığını ileri süren haberler, Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılan denetimlerde “bulgu” olarak yazılmış; ilgili konuya yetkili kurum ve kurullar nezdinde yanıt verilmiştir. Üniversitemiz 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında gereksinimler bağlamında kadro süreçlerini yürütmektedir. İlgili atamalar da diğer üniversitelerde olduğu gibi ihtiyaçlar doğrultusunda planlanmış; Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik ile üniversitemiz Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri çerçevesinde yapılmıştır. Diğer atamalarda olduğu gibi öğretim üyesi atamalarında da hukuki kurallara, ahlâki ve etik ilkelere uygun davranılmıştır” denildi. 

CHP’li Vekil Polat Gündeme Getirmişti

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, konu hakkında mecliste soru önergesi vermişti. Polat mecliste yaptığı konuşmada, “Üniversitelerin düşünce ve bilim üretem eğitim kurumları olmaktan çıktığını, AKP iktidarıyla üniversite kadrolarının siyasallaşarak partizanlık, eş, dost ve akrama ilişkileri gözetilerek adrese telim kardolarla doldurulduğunu defalarca gündeme getirdik. Gençlerin hayallerini çalıyorlar” demişti.  (BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)