yükleniyor...

Diş Hekimlerinin Çalışma Koşulları Yıpratıcı

Diş Hekimlerinin Çalışma Koşulları Yıpratıcı

Sağlık Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, ağız ve diş sağlığı alanında çalışan diş hekimleri, hemşire ve tüm çalışanların Diş Hekimleri Günü'nü kutladı. Özdemir, diş hekimlerinin ağır çalışma koşulları yıpratıcı olduğunu söyledi.

Özdemir, "Bu alanda hizmet veren diş hekiminden hemşiresine kadar her kademede hizmet veren tüm ağız ve diş sağlığı çalışanları, sağlıklı birey ve toplum olmamız için bütün güçleriyle, büyük bir özveriyle çalişmaktadır" dedi.

Ağız ve diş sağlığının, sağlıklı birey olmamızın önemli unsurlarından biri olduğunu belirten Sağlık Sen İzmir Şube Başkanı Ekrem Özdemir, "2014 yılı verilerine göre, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 100 bin kişiye düşen diş hekimi sayısı ortalama 68, Dünya Sağlık Örgütü ortalaması 50 iken, bu sayı ülkemiz için 30'dur. Kişi başına düşen diş hekimi sayısının, ülkemizde de gelişmiş ülkeler düzeyinde olmasi hedefine yönelik adımlar atılmalıdır.

Sağlık Bakanlığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu verilerine göre Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan diş hekimi sayısı 7 bin 640 iken (yüzde 33,2), tüm sektörler (diş hekimliği fakülteleri, özel ve diğer) itibariyle toplam diş hekimi sayısı 22 bin 996'dir. AB ortalamasının 1/3'ü kadar diş hekimi ile AB ortalamasının üç kat hizmet üretildiği düşünüldüğünde, istihdam açığı ve iş yükü açıkça görülmektedir" dedi.

"Şartlar Ağır"
Ağız ve diş sağlığı konusunda toplumun yeterince bilinçli olmadığı ve vatandaşlarımızın yüzde 90'ının ağız ve diş sağlığı sorunu olduğunu ifade eden Özdemir, şunları söyledi: "Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, tedavi bekleyen hasta sayısına oranla yetersiz personel istihdaminin, ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde mevcut personelin çok fazla işi kısıtlı zamanlarda yapmak zorunda kaldığını görmekteyiz. Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde çalışma şartlarının ağırlığı ve artan iş yoğunlugunun getirdiği fiziki ve psikolojik yıpranma, çalışma şartlarından kaynaklanan güvenlik riskleri, kimyasal, biyolojik, ergonomik tehlikeler çalışanların temel sağlık sorunlarındandır.

Çalışma ortamlarının küçük, kalabalık, havasız ve gürültülü olması da çalışanların fiziksel ve ruhsal sağlığını olumsuz etkilemektedir. Hizmet sunumu için yeterli sayıda istihdamin sağlanması, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, iş güvenliğinin sağlanması, yüzde 70'ine yakını kas-iskelet sistemine rahatsızlığı çeken, yüzde 30'a yakını varis hastalığına yakalanmiış ağız ve diş sağlığı çalışanlarının en büyük mesleki beklentileridir. Bu duygu ve düşüncelerle, Ağız ve Diş Sağlığı Haftası'nin milletimizde bilinçlenmeye vesile olmasını diliyor, ağız ve diş sağlığı çalışanlarımızın başta yetersiz istihdam olmak üzere sorunlarının da en kısa zamanda çözülmesini temenni ediyoruz."